نمونه قرارداد پیچ رولپلاک نما

قرارداد پیچ و رولپلاک نما

نمونه قرارداد پیچ کردن سنگ نمای ساختمان جهت قول و قرار انجام کار بسته میشود. قرارداد بین کارفرما و پیمانکار منعقد میشود و تمام وظایف پیمانکار و مواردی که مالک بر عهده دارد را باید درون ان نوشت.

قرارداد بستن برای جلوگیری از حرف وحدیث بین مالک و پیمانکار بسته میشود تا در هنگام اجرای کار زیر حرف خودشان نزنند.

نمونه قرارداد پیچ و رولپلاک نمای ساختمان دارای چندین بند و تبصره است که در ادامه با ان اشنا خواهیم شد.

نمونه قرارداد
نمونه قرارداد

در اینجا نمونه قرار داد شرکت ایرانیان را مشاهده میکنید.

شرکت ایرانیان ، ایمن کار و تهران راپل زیر مجموعه ی نیو پیج میباشند.

یکی از بند های نمونه قرارداد در مورد حوادث احتمالی برای کارکنان است. همه ی مسئولیت ها بر عهده پیمانکار میباشد و شما هیچ مسئولیتی ندارید.

 

09129486852