نعیم استوارپور

نعیم استوارپور مدیر عامل و سهام دار کل شرکت و ناظر تیم های اجرایی در شرکت نیوپیچ میباشد. سابقه فعالیت اقای استوار 12 سال میباشد. او اعتقاد دارد که پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما باعث میشود تا عمر نمای ساختمان افزایش پیدا کند. البته همیشه به کارفرماها اسرار میکند تا در حال انجام پیچ و رولپلاک نما سنگ ها هم بندکشی شوند تا اب به پشت سنگ تفوذ نکند.

09129486852